Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem
ze sklepu internetowego www.wisi-neon.pl (dalej jako: „Sklep”).

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Ewa Młynarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wisi-neon Ewa Młynarz z siedzibą w przy ul. Sportowej 3, 63-714 Biadki (dalej jako: „Administrator”).

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: wisi.kontakt@gmail.com.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

 • świadczenia usługi newsletter;
 • złożenia zamówienia w Sklepie;
 • założenia konta w Sklepie;
 • nawiązania z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
 • ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych
 • podjęcia działania lub zaniechania mogącego powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Sklepi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DziałanieODBIORCY DANYCHPRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepemhostingodawcanie ma miejsca
każde działanie w związku ze Sklepempodmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/ITnie ma miejsca
każde działanie w związku ze Sklepemosoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalnośćnie ma miejsca
każde działanie w związku ze Sklepemdostawca oprogramowania umożliwiającego śledzenie ruchu na stronienie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepiedostawca płatnościnie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepiepodmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że wybrałeś opcję odbioru osobistego
nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepiedostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepiebiuro rachunkowenie ma miejsca

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi lub do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia w sklepie Państwa dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy lub do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w sklepie Państwa dane będą przechowywane do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu nawiązania z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania) Państwa dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych Twoje dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych.

W przypadku podjęcie działania lub zaniechania mogącego powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Przysługujące prawa

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pliki cookies

Czym są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz Sklep. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Twojego urządzenia, poznania Twoich preferencji, a także zbierania informacji na temat Twoich wcześniejszych działań na Sklepu.

Jakich plików cookies używamy?

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności Sklepu działały poprawnie.
 • Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie z Sklepu jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
 • Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania z Sklepu.
 • Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

W plikach tego typu zapisywane są informacje o Twoich wyborach, dzięki którym możemy zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje. Na przykład w plikach cookie tego typu mogą być przechowywane informacje na temat wyszukiwanych produktów w sklepie..

Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stałe pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Jak zarządzać plikami cookies?

Należy pamiętać, że jeśli nie wrazisz zgody na działanie plików cookies, nie będziesz w stanie w pełni korzystać z niektórych elementów Sklepu np. nie będziesz mógł korzystać z funkcji personalizacji witryny.

Pamiętaj o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

Masz również możliwość wyłączenia następujących plików cookies:

7. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Sklepu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Sklepu.

Back to Top

Szukaj produktu

Produkt został dodany do twojego koszyka